Oddać Bogu co należy do Niego

Mamy oddać Bogu to co Jemu się należy czyli nas samych. My nie należymy do siebie samych, tak naprawdę należymy do Pana Boga. Pan Bóg chce żebyśmy oddali mu wszystko, nawet swoje nędze, biedy, nawet grzechy. Wszystko Jemu, nic dla nas, wtedy wypełnimy słowa Pana Jezusa oddamy światu to co należy do świata a Bogu to co należy do Boga- nas samych, nasze rodziny. Amen.

 

      Kazanie 19.10.2014