II Krąg

Umiłowani Bracia i Siostry. Chcemy Was poinformować, iż w łonie Wspólnoty MiMJ powstał Drugi Krąg Wspólnoty. Do tego Kręgu może należeć każdy kto:

  1. Będzie odmawiał modlitwę za Wspólnotę

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ!
Oddaję i poświęcam Ci siebie.
Przyjdź i działaj we mnie, aby płonął w moim sercu
Ogień Twojej Miłości i Światła.
Abym był prawdziwie uczniem Jezusa, mojego Pana.
Głosił moim życiem, modlitwą, słowem i czynem
NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA
ku CHWALE MIŁOŚCI OJCA
moim zranionym braciom i siostrom.
Przyjdź Duchu Święty,
abym stał się płonącym
OGNIEM TWOJEJ MIŁOŚCI.
Amen

Dziesiątka Różańca Świętego:

Tajemnica Miłości: ZRANIONE SERCE JEZUSA

Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, po słowie Jezus: „Który niech przez Swoją Miłość i Miłosierdzie i Miłość Maryi, napełni nas Duchem Świętym”.  Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Patroni naszej Wspólnoty: Maryjo, Matko Miłości i Miłosierdzia, św. Franciszku, św. o. Pio, św. Mario Magdaleno,  św. Faustyno, św. Michale Archaniele – módlcie się za nami.

oraz  innymi modlitwami będzie wspierał Wspólnotę. Można dodać w tej intencji post, Komunię Świętą, swoje cierpienie, lub jałmużnę.

  1. Starać się odsłuchiwać nagrane spotkanie, lub brać w nich udział osobiście na spotkaniu dla młodych, lub spotkaniu ogólnym.
  2. Żyć charyzmatem Wspólnoty MiMJ, czyli charyzmatem Miłości i Miłosierdzia Jezusa, poprzez modlitwę, słowo i czyn, przez całe swoje życie.

Można z pierwszego kręgu przejść do drugiego i odwrotnie na opisanych zasadach.

Odnośnie tych dwóch Kręgów Wspólnoty i ewentualnego przejścia z jednego do drugiego prosimy skontaktować się i zapisać telefonicznie lub mailowo.

Magdalena Gałkowska – tel. 600 287 958
(Od poniedziałku do piątku od 11:00 do 14:00)
kontakt(małpa)mimj.org

Mogą zapisywać się osoby z Polski i z zagranicy, również osoby innej narodowości. Do Wspólnoty pierwszego lub drugiego kręgu mogą być przyjęci kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni.

Organizatorzy pielgrzymek przed spotkaniem dla młodych, lub ogólnym proszeni są o kontakt z punktem informacyjnym, który jest obecny na spotkaniach w celu organizacyjnym i modlitewnym.

Zasady bycia w Pierwszym Kręgu (członek wspólnoty) nie uległy zmianie. Patrz wyżej zakładka Kandydaci  lub tutaj https://www.mimj.org/kandydaci/ 

O. Daniel Galus odpowiedzialny za
Wspólnotę MiMJ