Kandydaci

 

Zasady wstępowania do wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Osoby pragnące wstąpić do wspólnoty są zaproszone na niedzielną Mszę Świętą do Pustelni, by po niej zapisać się na listę kandydatów. Kandydaci powinni wcześniej uczestniczyć co najmniej sześć razy w spotkaniach modlitewnych otwartych lub w spotkaniach dla młodych.

Okres kandydowania to czas poznawania charyzmatu naszej wspólnoty, ale także pogłębiania więzi z Jezusem przez troskę o życie modlitewne i sakramentalne.

Spotkania dla kandydatów są w pierwsze soboty miesiąca o godzinie 11.30 w Ośrodku Nowej Ewangelizacji (Pustelnia – Czatachowa). Kandydaci uczestniczą obowiązkowo sześć razy w spotkaniu formacyjnym. Na siódmym spotkaniu formacyjnym są przyjmowani do wspólnoty. Wstąpienie do wspólnoty jest wyrazem gotowości kandydata do posługi w poszczególnych diakoniach.