Kandydaci

Zasady wstępowania do wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Osoby pragnące wstąpić do wspólnoty są zaproszone na niedzielną Mszę Świętą do Pustelni, by po niej zapisać się na listę kandydatów. Kandydaci powinni wcześniej uczestniczyć co najmniej cztery razy w spotkaniach modlitewnych otwartych lub w spotkaniach dla młodych.

Okres kandydowania to czas poznawania charyzmatu naszej wspólnoty, ale także pogłębiania więzi z Jezusem przez troskę o życie modlitewne i sakramentalne.

Spotkania dla kandydatów są w pierwsze soboty miesiąca o godzinie 11.30 w Pustelni p.w. „Zesłania Ducha Świętego” w miejscowości Czatachowa. Kandydaci uczestniczą obowiązkowo cztery razy w spotkaniu formacyjnym i trzy razy w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Pustelni. Na piątym spotkaniu formacyjnym są przyjmowani do wspólnoty. Wstąpienie do wspólnoty jest wyrazem gotowości kandydata do posługi w poszczególnych diakoniach.

Każdy kandydat musi być na adoracji w Czatachowie w każdym miesiącu formacji – od pierwszego do czwartego spotkania. Po czwartej formacji potwierdza decyzję wstąpienia do wspólnoty. Adorować ma obowiązkowo godzinę (ale może dłużej)– w drugą sobotę miedzy 12.00 a 21.00 lub w trzecią sobotę miedzy 9.00 a 21.00. W Pustelni będzie lista, na której kandydat zapisze swoje imię, nazwisko oraz godzinę adoracji. Zatem każdy musi być na adoracji pomiędzy pierwszym a czwartym spotkaniem formacyjnym. Jeżeli z rozmaitych przyczyn nie będzie na adoracji w danym miesiącu, czas kandydowania przedłuża się o kolejny miesiąc.

Osoby z bardzo odległych zakątków Polski mają możliwość adoracji w swoich miejscach zamieszkania po wcześniejszych ustaleniach.