Pustelnia- kazanie z 6.09.2015

07.wrz.2015

Pozwólmy żeby Bóg nas ogołacał, zabierał wszystko to, co jest Jemu niemiłe w nas. Niech zabierze wszystko a da Siebie samego i Swoje dary, Swoja łaskę, Swoje miłosierdzie. Jeżeli Boga będziemy mieli w swoich sercach to, po co nam cokolwiek innego, czy kogokolwiek innego. Skoro Bóg jest w sercu… Jest wszystko. Jesteśmy wtedy bogaci, wtedy jest bogactwo.
      Kazanie 06.09.2015

 

 

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....