Pozwólmy żeby Bóg nas ogołacał, zabierał wszystko to, co jest Jemu niemiłe w nas. Niech zabierze wszystko a da Siebie samego i Swoje dary, Swoja łaskę, Swoje miłosierdzie. Jeżeli Boga będziemy mieli w swoich sercach to, po co nam cokolwiek innego, czy kogokolwiek innego. Skoro Bóg jest w sercu… Jest wszystko. Jesteśmy wtedy bogaci, wtedy jest bogactwo.
      Kazanie 06.09.2015