Bądź gorliwy
Bóg chce żebyśmy byli gorliwi, żebyśmy płonęli miłością do Boga, żebyśmy pragnęli Go naśladować, żebyśmy pragnęli być blisko Jezusa,  słuchać Jezusa. Tego pragnie. I oby owocem tego słowa dzisiejszego była taka gorliwość każdego z nas.

      Kazanie 21.02.2016