Oświadczenie – odpowiedź na komunikat Kurii Częstochowskiej z dnia 3 lutego 2022r.

17.lut.2022

Oświadczenie

odpowiedź na komunikat Kurii Częstochowskiej

z dnia 3 lutego 2022r.

Oświadczam, iż z pism, które otrzymałem ze Stolicy Apostolskiej (nie wiem jakie pisma otrzymała Kuria Częstochowska ) wyraźnie wynika iż:

Nie można mnie karać, nie można mnie izolować, i nie można mi zabraniać pełnić publicznie funkcje kapłańskie.

Dalsze nękania mnie, Wspólnoty “Miłość i Miłosierdzie Jezusa” i wiernych gromadzących się przy Wspólnocie może zakończyć się kanoniczną wizytacją Apostolską w Archidiecezji Częstochowskiej.

Z tego wniosek, że izolowanie mnie w tej sytuacji, kiedy jestem niewinny, jest niezgodne z Prawem Kanonicznym, jest łamaniem Prawa i nadużyciem władzy.

Chcę również zaznaczyć, iż jestem w Pustelni w Czatachowie od 22 lat na dobrowolnej modlitwie i pokucie, aby wynagradzać Bogu za siebie, za Kościół Święty, i za cały świat. Od początku mieszkam w odosobnieniu w lesie w małym drewnianym domku, i dalej będę kontynuował taki prosty i ubogi sposób życia.

Owocem mojego życia modlitwy jest pięknie rozwijająca się i gorliwie ewangelizująca, w sercu Kościoła, Katolicka Wspólnota „Miłość

i Miłosierdzie Jezusa”. Ta Wspólnota jest Darem Ducha Świętego dla Archidiecezji Częstochowskiej i Kościoła powszechnego.

Smutne jest to, że przez wiele lat Ksiądz Arcybiskup zabraniał Kapłanom z Archidiecezji Częstochowskiej przyjeżdżania na spotkania Wspólnoty, pomagania mi, mimo że wielokrotnie prosiłem Arcybiskupa, aby zachęcał Kapłanów do udziału w naszych spotkaniach, a szczególnie do spowiadania tysięcy ludzi, którzy na to czekali.

Moja obecność w tym miejscu i posługa dla dobra dusz wiernych jest związana z wiążącą mnie na całe życie z tym miejscem decyzją śp. Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Przez ostatnie dwa lata jestem prześladowany przez Kurię Częstochowską za wierność Prawu Kościelnemu, które stawiam wyżej niż niezgodne z Prawem Kanonicznym różnego rodzaju obostrzenia sanitarne, które zaburzały życia wiernych w Kościele w Polsce, i na świecie.

Z powodu nieodpowiedzialnych decyzji Kurii Częstochowskiej i propagowanie fałszywych, oszczerczych wiadomości nie tylko mnie odebrano prawo do dobrego imienia ale także członkowie Wspólnoty i wszyscy wierni związani z nami doświadczają z tego powodu szkalowania, prześladowania szczególnie w środowiskach kościelnych. Dlatego zdecydowanie i odważnie się temu sprzeciwiam, stojąc w obronie tych wiernych, którzy gorliwie służą Bogu i Kościołowi w swoich Parafiach i środowiskach.

W związku z tym zapraszam Księdza Arcybiskupa Wacława Depo i Jego najbliższych współpracowników do przyjazdu do Pustelni na spotkania modlitewne i spowiedź świętą dla wiernych. Proponuję również Księdzu Arcybiskupowi, Księdzu Kanclerzowi oraz Księdzu Rzecznikowi Kurii półroczny pobyt w Pustelni na koszt Wspólnoty na osobistą modlitwę, odosobnienie i możliwość odprawiania Mszy Świętej w samotności, przy asyście jednej osoby ze Wspólnoty. Z pewnością ten czas poświęcony na wsłuchiwanie się w Ducha Świętego będzie z pożytkiem duchowym dla Nich i owocne w podejmowaniu w przyszłości ważnych decyzji dla lokalnego Kościoła.

 

Z modlitwą w sercu Ojciec Daniel Galus

Pasterz Katolickiej Wspólnoty “Miłość i Miłosierdzie Jezusa”.

Czytaj również

Spotkanie Ewangelizacyjne 15.06.2024

Spotkanie Ewangelizacyjne 15.06.2024

Drodzy Bracia i Siostry, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z Matką Boską Kapłańską już w najbliższą sobotę Rozpoczynamy o 12.00 NABOŻEŃSTWEM FATIMSKIM Prosimy, abyście w miarę możliwości byli ubrani na biało i zabrali ze sobą róże dla...

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

PETYCJA W OBRONIE OJCA DANIELA

Petycja w obronie o.Daniela i Wspólnoty MiMJ do Kar. Grzegorza Rysia Pamiętajcie że podpis zawsze trzeba potwierdzić na swoim emailu https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_ojca_daniela_galusa_do_kardynaa_grzegorza_rysia