Nowy numer Kwartalnika ,,ŚWIATŁO JEZUSA”

10.lip.2022

Umiłowani Bracia i Siostry
Z wielką radością oddajemy w wasze dłonie kolejny czwarty numer naszego katolickiego kwartalnika „Światło Jezusa”, który jest poświęcony wielkiemu świętemu Kościoła Katolickiego świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ten święty jest szczególnym patronem naszej wspólnoty, wspomagającym nas w dziele nowej ewangelizacji, gdyż sam w swojej epoce ( XIIIw.) z wielką żarliwością i bardzo owocnie ewangelizował swoją ojczyznę Włochy. Był obdarzony szczególnymi charyzmatami Ducha Świętego. Otrzymał stygmaty Chrystusa. Założył trzy zakony. Napisał ewangeliczną regułę i wiele pięknych tekstów. Był człowiekiem kontemplacyjnej modlitwy i uwielbiał Boga śpiewem. Święty Franciszek tak się modlił: „Panie uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju, abym siał miłość tam gdzie panuje nienawiść….”
Błogosławię was przez świętego Franciszka mojego umiłowanego Brata i Przyjaciela,
O.Daniel i Redakcja „Światło Jezusa” – Magdalena Gałkowska i Joanna Wołoszyn.

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....

Podziękowanie

Podziękowanie

Umiłowani Siostry i Bracia z okazji Dnia Wielkiego Czwartku , Dnia Kapłanstwa pragnę z pokorą i radością i z wielką Miłością podziękować Jezusowi- Kapłanowi Miłości i Miłosierdzia i Maryi-Matce Kapłanów za cudowny i wspaniały Dar Kapłanstwa , którym mnie Bóg obdarzył...