Umiłowani Bracia i Siostry
Z wielką radością oddajemy w wasze dłonie kolejny czwarty numer naszego katolickiego kwartalnika „Światło Jezusa”, który jest poświęcony wielkiemu świętemu Kościoła Katolickiego świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ten święty jest szczególnym patronem naszej wspólnoty, wspomagającym nas w dziele nowej ewangelizacji, gdyż sam w swojej epoce ( XIIIw.) z wielką żarliwością i bardzo owocnie ewangelizował swoją ojczyznę Włochy. Był obdarzony szczególnymi charyzmatami Ducha Świętego. Otrzymał stygmaty Chrystusa. Założył trzy zakony. Napisał ewangeliczną regułę i wiele pięknych tekstów. Był człowiekiem kontemplacyjnej modlitwy i uwielbiał Boga śpiewem. Święty Franciszek tak się modlił: „Panie uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju, abym siał miłość tam gdzie panuje nienawiść….”
Błogosławię was przez świętego Franciszka mojego umiłowanego Brata i Przyjaciela,
O.Daniel i Redakcja „Światło Jezusa” – Magdalena Gałkowska i Joanna Wołoszyn.