Nagrania ze spotkania młodych 14.04.2012

15.kwi.2012

      Uwielbienie przed Mszą Św...

      Uwielbienie po Mszy Św...

      Świadectwo uzdrowienia...

      Modlitwa uwolnienia...

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne...

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne...