Fundacja Michael z pomocą członków naszej wspólnoty wydała audiodbook
"Kraków Jana Pawła II".

      Biskup Jan Zając
      Sławomir Cupiał
      Sławomir Cupiał