Kazanie 23 grudnia...

      Adoracja małżeństw 23 grudnia...

      Kazanie 25 grudnia...

      Kazanie 26 grudnia...