KOCHANI!

MARYJA, WEDŁUG TRADYCJI KOŚCIOŁA,
PIERWSZA ZOBACZYŁA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
DOŚWIADCZYŁA WIELKIEJ RADOŚCI,
BO JEJ SYN UMIŁOWANY,
POPRZEZ ZMARTWYCHWSTANIE,
UKAZAŁ POTĘGĘ SWOJEJ MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA.
MIŁOŚCI, KTÓRA JEST SZALONA,
MIŁOSIERDZIA, KTÓRE JEST NIEZBADANE.
JEZUS – MIŁOŚĆ ZMARTWYCHWSTAŁA
CHCE PRZYJŚĆ DO WASZYCH SERC
I ROZRADOWAĆ JE W DUCHU ŚWIĘTYM.
POZWÓLCIE MU NA TO.
ON IDZIE KU WAM.
WYCIĄGNIJCIE SWOJE RĘCE.
ALLELUJA !
ON ŻYJE !

O. DANIEL
wraz ze WSPÓLNOTĄ MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA