Chwała bądź Bogu Jedynemu…

13.sty.2011

Po spotkaniu modlitewnym odbywającym się w Pustelni pwz. Ducha Świętego w Czatachowie w dniu 20.03.2010r. nie palę już papierosów. Wiem, że to Jezus poprzez o. Daniela uwolnił mnie od tego nałogu. Ukochany mój Jezu, dzięki Ci za tą łaskę i wszelkie inne łaski. Dziękuję za o. Daniela, jego współbraci i kapłanów, którzy tutaj przybywają i modlą się z nami.

Ukochany Jezu Miłosierny dzięki Ci i chwała, że nas tutaj błogosławisz, uzdrawiasz, uwalniasz i pocieszasz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i Niepokalanej Maryi!

Teresa B.