Abp Depo, Kuria Częstochowska i Fundacja „Anioł Miłosierdzia” na celowniku prokuratury!

09.mar.2024

Abp Depo, Kuria Częstochowska i Fundacja „Anioł Miłosierdzia” na celowniku prokuratury!

Umiłowani Siostry i Bracia,
4 marca bieżącego roku, w Częstochowskiej Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł napisany przez Marka Mamonia na temat mojej osoby i Wspólnoty „Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, w kontekście sprawy odzyskania Domu Maryi.
Główny wątek tego artykułu, to spotkanie księdza Abp. Wacława Depo, biskupa Przybylskiego, ks.Bakalarza i ks. Szczerby, z członkami Fundacji „Anioł Miłosierdzia”, Katarzyną Słonczyńską i Jarosławem Nowakowskim, które miało miejsce w Kurii Częstochowskiej dn. 22 września 2020r.
W czasie tego spotkania, członkowie Fundacji oczerniali mnie i członków Wspólnoty. Arcybiskup i Jego współpracownicy wysłuchali tego z zadowoleniem. Abp Wacław Depo ze swoimi współpracownikami w trakcie tego spotkania, zawarli pakt z członkami Fundacji „Anioł Miłosierdzia”.
W związku z tym paktem członkowie wyżej wymienionej fundacji zobowiązali się do pełnego posłuszeństwa Arcybiskupowi. Arcybiskup i Jego współpracownicy ze swojej strony zobowiązali się do wspierania i obrony członków tej Fundacji i ich działań.
Na stronie Kurii i na Facebooku Fundacji, były umieszczone informacje potwierdzające zawarcie tego paktu ( fragmenty tych pism umieszczamy na końcu tej odpowiedzi).
Arcybiskup Wacław Depo poprosił członków Fundacji, aby nie oddawali nam Domu Maryi. Członkowie Fundacji często powtarzali te słowa Arcybiskupa.
Przed tym spotkaniem zobowiązali się członkowie fundacji „Anioł Miłosierdzia” do oddania Domu Maryi Katolickiej Wspólnocie „Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, dlatego, że wiedzieli, że ten Dom nie należy do nich, lecz do Wspólnoty.
A po tym spotkaniu podjęli decyzję, żeby nie oddawać nam Domu Maryi.
Od 4 lat ta Fundacja, która kiedyś była Fundacją naszej Wspólnoty, nic nie zrobiła w Domu Maryi, mimo, że posiadali dużo pieniędzy od pielgrzymów wspierających naszą Wspólnotę na wykończenie tego Domu. Teraz tych pieniędzy nie ma na ich koncie, a Dom ulega stopniowemu niszczeniu. Teren wokół Domu jest zachwaszczony i zaniedbany. To są owoce działalności tej Fundacji.
Kiedy z Bożą pomocą, z pomocą Maryi, i Waszą pomocą, odzyskamy ten Dom Maryi, Matki Miłości i
Miłosierdzia ten Dom będzie dla Was. To będzie Dom rekolekcyjny, ewangelizacyjny. Wykończymy ten Dom i zadbamy o całą posesję. Będą w nim posługiwały, modliły się i przyjmowały Was osoby z naszej Wspólnoty.
W centrum tego Domu jest kaplica, w której będzie nieustanna modlitwa wznoszona ku Bogu i Maryi. W tym Domu będziecie oczekiwani i przyjmowani z radością i miłością.
Niepokalane Serce Maryi zwycięży ku chwale Serca Jezusa!

Ojciec Daniel wraz z katolicką Wspólnotą „Miłość i Miłosierdzie Jezusa”.

Fragment z pisma umieszczonego na stronie kurii Częstochowskiej z dnia 20 XI 2020r. podpisanego przez ks. Mariusza Bakalarza.

,,W dniu 22 września br., na swą gorącą prośbę, spotkali się z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim, Biskupem Andrzejem Przybylskim oraz kanclerzem i wicekanclerzem Kurii, aby poinformować o tych faktach, przekazując także inne, ważne informacje o licznych niepokojących działaniach podejmowanych przez ks. Galusa bez wiedzy i zgody swego biskupa. Wobec ujawnionych faktów wyrazili żal za dotychczasowe działania bez wiedzy i zgody władz kościelnych oraz zadeklarowali pełne posłuszeństwo w dalszej działalności.”

Fragment z pisma umieszczonego na stronie Fundacji ,,Anioł Miłosierdzia”

II. Fundacja, jako podmiot świecki, lecz wspierający wspólnoty Kościoła katolickiego, postępuje zgodnie ze swoim statutem i powszechnie obowiązującym prawem. Współpracuje z różnymi instytucjami, osobami, firmami a także z Archidiecezją Częstochowską reprezentowaną przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie. W związku z prowadzeniem budowy „Domu Maryi”, Fundacja
„Anioł Miłosierdzia” ma prawo, a nawet obowiązek, by prosić Księdza Arcybiskupa Metropolitę
Częstochowskiego o opinię, sugestie czy uwagi do prowadzonego dzieła.”

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....