Cała Msza św.
 
      Kazanie (głosi ks. Piotr)
 
      Uwielbienie