WIgilia Zesłania Ducha Świętego 23.05.2015 - Kazanie

 

      Msza 24.05.2015

 

      II część 24.05.2015