15 sierpnia byłem w Czatachowie na spotkaniu modlitewnym, na którym Ojciec Daniel mówił o wybaczaniu przodkom i innym ludziom. Miałem żal do wielu ludzi i właśnie wtedy im wybaczyłem, i także tym, którzy wyrządzili mi wielką krzywdę.

Daniel