Wspaniały Dawco Miłości

05.wrz.2010

15 sierpnia byłem w Czatachowie na spotkaniu modlitewnym, na którym Ojciec Daniel mówił o wybaczaniu przodkom i innym ludziom. Miałem żal do wielu ludzi i właśnie wtedy im wybaczyłem, i także tym, którzy wyrządzili mi wielką krzywdę.

Daniel

Czytaj również

W obronie ks.Michała Olszewskiego

W obronie ks.Michała Olszewskiego

Umiłowani Siostry i Bracia na początku Wielkiego Tygodnia został bezprawnie zatrzymany Ks. Michał Olszewski, Sercanin, prawy i oddany Bogu i wiernym Kapłan. Próbują zniszczyć Tego Kapłana ludzie bez sumienia. Stańmy w obronie Ks. Michała modlitwą i dobrym słowem....