Siostry i Bracia, oczekujemy teraz, zgodnie z prawem kościelnym na mocy kan. 299 par. 3 KPK/1983 na RECOGNITIO, czyli „uznanie” Statutów Wspólnoty przez ordynariusza miejsca Archidiecezji Częstochowskiej, które biskup diecezjalny ma wydać na mocy kan. 57 par. 1 KPK/1983 oraz kan. 57 par. 3 KPK/1983 najpóźniej w trzy miesiące od daty wpłynięcia podania wraz ze Statutami do kancelarii Kurii Arcybiskupiej w Częstochowie.

 W tym czasie oczekiwania polecajmy Bożej Opiece dzieło Wspólnoty w modlitwach.

"Uznanie" Statutów Wspólnoty cz 2
"Uznanie" Statutów Wspólnoty cześć 1