Radować się w Panu

Radować się w Panu

Kilka godzin temu dowiedziałam się, że można napisać świadectwo. Skorzystam, więc z tej łaski, bo muszę się z Wami czymś podzielić. Rzucę lekki zarys mojego życia. Nie jest ono usłane różami. Bardziej bym powiedziała, że przepojone cierniami. Pan Bóg...