Umiłowani Siostry i Bracia,

Oddajemy do Waszych dłoni 2 numer kwartalnika Światło Maryi,
tytuł: Święta Rafka z Libanu. Pragniemy wam przybliżyć postać tej
wyjątkowej świętej, mało znanej w naszej Ojczyźnie. Ta święta
jest duchową siostrą świętego Charbela z Libanu. Wyróżniała
się szczególną miłością do Męki Pana Jezusa i Jego Krzyża,
współcierpiąc razem z Panem Jezusem. Była oddana głębokiej modlitwie
serca. Żyła pod nieustannym natchnieniem Ducha Świętego.Była
nauczycielką wiary, dla wielu słabych w wierze.Pocieszała
strapionych i zranionych na duszy. Poznajcie tą swiętą i wielbijcie
Boga za Jej życie i świętość. Św.Rafko perło ziemi libańskiej
módl sie za nami każdego dnia. Ojciec Daniel wraz z Redakcją gazety
Magdalena Gałkowską i Ewą Tylus.