Spotkania formacyjne

W każdą pierwszą sobotę miesiąca organizowane są spotkania formacyjne wyłącznie dla członków wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Członkowie wspólnoty są proszeni o przybycie z identyfikatorami. Osoby nieuprawnione nie będą miały wstępu.