„W wyjaśnieniu najważniejszych w dziejach ludzkości zdarzeń – kiedy Dobroć Boga względem człowieka sięgnęła dna ludzkiej zawiści i wrogości (…) – Jan Chryzostom uwypuklił szczególnie właśnie ten aspekt: (…) Bóg w Chrystusie oddaje się w ręce człowieka i pozwala mu robić z Sobą wszystko, aż do krzyżowej śmierci i złożenia w grobie, w zamian każdemu objawiając Jego własne oblicze. Chrystus, czyli najczystsze i najpiękniejsze lustro, w którym każdy odbija się taki, jaki naprawdę jest” – św. Tomasz z Akwinu

Poniżej rozważania na podstawie homilii św. Jana Chryzostoma.

Opracowanie: Dorota Zydroń

Relacja Jezusa do Judasza w czasie Pasji.pdf

Relacja Jezusa ze św. Piotrem w czasie Pasji.pdf

Relacje Jezusa w homiliach św. Jana Chryzostoma.pdf