Serdecznie zapraszamy na rekolekcje !

Na rozpoczęcie oraz zakończenie wakacji 🙂

1 List św. Pawła do Koryntian27.06-03.07.2022

2 List św. Pawła do Koryntian29.08-04.09.2022

Więcej informacji w najbliższym czasie