Dzień wiary Maryi

Maryja mimo strasznej męki Jezusa wierzyła w miłość Boga Ojca, w miłosierdzie Boga, w miłość swojego Syna. Wierzyła że On umrze i zmartwychwstanie, że zmartwychwstanie !.

Jezus zmartwychwstał i jest obecny w Eucharystii.

 

      Kazanie - Wielka Sobota 2014