Przyjaciel Jezusa
Jezus chce, aby wszyscy, którzy należą do Niego byli Jego przyjaciółmi, a przyjaciel to ktoś najbliższy…. Duch Święty da moc, aby być przyjacielem Jezusa.
Jeżeli masz otwarte serce i chcesz być przyjacielem Jezusa to bądź pewien tego, że przede wszystkim On tego chce i kocha ciebie w takim stanie, w jakim jesteś teraz i napełni cię Duchem Świętym- Przyjmij Ducha Świętego, przyjmij Go i żyj dla Jezusa, żyj Jezusem, bądź szczęśliwy z Bogiem.
      Kazanie 10.05.2015

 

      Adoracja ze szkaplerzem 10.05.2015
      mp3