Jezus krzewem winnym
Aby żyć Słowem Bożym należy je rozumieć. Aby nasze życie owocowało dobrymi czynami, miłosierdziem, modlitwą, miłością do Boga, Maryi i ludzi potrzebne jest trwanie w Jezusie. Jeżeli nie będzie sie trwać w Jezusie to nie będzie łączności z Nim – taki człowiek usycha i Bóg Ojciec odcina go od Chrystusa. Człowiek który trwa w Chrystusie głosi Pana Jezusa – po tym poznasz czy trwasz w Jezusie. Kto kocha Jezusa kocha Kościół, kto jest w Kościele jest w Jezusie.
 
      Kazanie 03.05.2015