Kiedy my słuchamy Słowo Boże to owocem tego ma być wiara w Jezusa.

Owocem wiary – nadzieja, owocem nadziei – miłość do Boga i bliźniego.

 

      Kazanie 18.01.2015