Świat bez Boga – Serce wierne Bogu

Świat żyje jakby Boga nie było, miesza się pogaństwo z chrześcijaństwem, ludzie żyją w chorych związkach których Bóg nie będzie błogosławił… Będziemy sądzeni za serce- za to co mamy w sercu, nawet jak na zewnątrz nam nie wychodzi.

Nie żyjmy sprawami tego świata, żyjmy Słowem Jezusa, Słowem które nigdy nie przeminie.

 

      Kazanie 16.02.2014