Spożywając Ciało Jezusa wchodzimy do Świątyni którą On jest i w której jest Ojciec Niebieski.

 

      Kazanie 09.11.2014