Pustelnia – kazanie z niedzieli 09.03.2014

10.mar.2014

Kuszenie na pustyni duchowej

Jezus jest poddany kuszeniu, próbie, aby uczestniczyć w próbach, które cała ludzkość będzie doświadczać. Abyś ty przeszedł próbę związaną z kuszeniem przez złego ducha.

Pokora, życie ubogie, życie w czystości, życie na modlitwie, poście, jałmużnie i uczynkach miłości i miłosierdzia to jest jedyna droga zbawienia na pustyni tego świata. Czyniąc tak z pomocą Ducha Świętego jak Jezus na pewno pokonasz Złego i osiągniesz zbawienie.

 

      Kazanie 09.03.2014