Pustelnia – kazanie z niedzieli i adoracja z Janem Pawłem II 08.06.2014

09.cze.2014

Przyjmijcie Ducha Świętego

Miłości nie można pokonać, Miłość zawsze zwycięża wszelkie zło i nienawiść. Skończył się czas lęku i grzechu – Pokój wam !

Duch Święty przychodzi do serc w stanie łaski, potrzeba się uniżyć przed Panem aby przyszedł Duch Święty. Duch Święty wszystkiego was nauczy – nauczy żyć, postępować, myśleć i mówić jak Pan Jezus i głosić Jego Osobę. To jest najpiękniejsze i najważniejsze w życiu – Głosić Jezusa

 

      Kazanie 08.06.2014

 

      Adoracja 08.06.2014