Zaufać Bogu do szaleństwa

Powinniśmy uczyć się od świętych zaufania Bożej Miłości i Bożej Opatrzności. Zaufania które może wydawać się szaleństwem – Święci wypełniali Ewangelię do ,,bólu", do końca…

Pan Jezus obdarza nas nie tylko darami materialnymi ale Sobą i Swoją Miłością.

 

      Kazanie 02.03.2014