Oddaj wszystko Bogu a wszystko od Boga otrzymasz.

 

      Kazanie 01.03.2015