Boża sprawiedliwość

Bóg zna nasze intencje, przyczyny naszych zachowań, naszych reakcji, naszych emocji. Bóg jest sprawiedliwy – to znaczy zna nas od poczęcia, od początku i ocenia nasze uczynki sprawiedliwie, czyli w prawdzie.

 
      Kazanie 08.11.2015