Małżeństwo i rodzina

W małżeństwie najważniejsza jest jedność duchowa, jedność serc, która również wyraża się w jedności intymnej. Ale najważniejsza jest ta jedność duchowa. Jezus Oblubieniec zrodził na krzyżu Kościół- Oblubienicę, czyli wszystkich wierzących w Niego.

Kiedy Jezus umarł z miłości do ciebie wtedy ty się zrodziłeś z krzyża, z Jego rany, z Serca. On dał ci nowe życie. Jezus chce twojej miłości.

      Kazanie 04.10.2015