Dajmy się przytulić Jezusowi…
Jezus chce żebyś kierował się sercem wobec Niego. Wiele rzeczy nie będziemy rozumieć w naszym życiu. Wiele rzeczy nie zrozumiesz, co Bóg czyni w tobie …i nie musisz. Ale przyjmij z serca. Zaufaj Mu….

 

      Kazanie 20.09.2015