Żywy Jezus w Tabernakulum.

Mała Arabka – żyła w Duchu Świętym i była przeniknięta Duchem Świętym.

Panie Jezu Chryste proszę Ciebie abyśmy przyjmowali Ciebie, żywego i prawdziwego naszego Pana, bez lęku z wielką wiarą . Abyśmy potem głosili Ciebie w mocy Ducha Świętego. Abyśmy nie bali się prorokować o Tobie, o tym że jesteś Bogiem Miłosierdzia…
      Kazanie 17.05.2015

 

      2015.05.10_kazanie