O wszystkim się mówi w świecie tylko nie mówi się o Bogu. Każdy ma głosić Jezusa. Przekazuj swoja wiarę innym. Naszym największym grzechem możne być to ze nie mówimy o Jezusie – i zapominamy o uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy.
      Kazanie 14.06.2015