Aby głosić Jezusa Zmartwychwstałego potrzebna jest moc Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego mówienie, że Jezus zmartwychwstał nikogo nie przekona a nawet może zniechęcić- bo nie będzie w tym Ducha Miłości i Miłosierdzia.

      Kazanie - Poniedziałek Wielkanocny 2015