Jezus- Król pokornych

Bogactwem Jezusa są ci, których odkupił na krzyżu, – wszyscy, którzy wejdą do Nieba.

Bądźmy osiołkami Pana Jezusa, osiołek zaniósł Jezusa do ludzi. My bądźmy tymi, którzy wszędzie wszystkim pokazują Jezusa- prowadzą Jezusa do ludzi.

Uczyń duchowy testament dla Pana Jezusa
 
      Kazanie Niedziela Palmowa 2015

 

      Adoracja 29.03.2015