Ostatnia godzina – Nowy czas

Ten nowy rok niech będzie rokiem przeżytym z Chrystusem, żeby jeszcze bardziej upodabniać się do Niego przez swoje myśli, postępowanie, czyny. Abyśmy przez ten nowy rok, który Pan Bóg nam daje pomogli także innym do Chrystusa się przybliżyć.

 

      Kazanie 31.12.2014