Bóg ma upodobanie aby spotykać się z ludźmi samotnymi…w samotności, kiedy jesteś sam, cierpiący, udręczony sprawami tego świata, zraniony, niemający oparcia w ludziach  – ale za to możesz mieć oparcie w Bogu. Tacy ludzie; nieszczęśliwi, samotni mają szanse spotkać w cudowny, niezwykły sposób Boga.
Bóg jest jak ogień pochłaniający, wypala wszelkie zło i rozpala człowieka miłością. Nie niszczy człowieka, ale niszczy zło w człowieku. Jak człowiek przybliża sie do Pana Boga, adoruje Go,  wielbi Go, jest na Eucharystii, wpatruje sie w Pana Jezusa w Hostii  to taki człowiek jest przemieniany, zaczyna płonąć. Taki człowiek jest przez Boga rozpalany i może rozpalać innych.

      Kazanie 28.02.2016

      Adoracja małżeństw 28.02.2016

      MP3