Pustelnia- kazanie i adoracja 9.08.2015

10.sie.2015

Prorok Eliasz – prorok to człowiek Słowa, żyje na Ziemi ale żyje Niebem, jego pokarmem jest wypełniać
wole Boga, Słowo Boga, Miłość Boga.
Jaki jest sens mojego życia ?
Myśli samobójcze- duch śmierci- jak pokonać myśli samobójcze…

      Kazanie 09.08.2015

 

      Adoracja 09.08.2015