Każdy człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga, jesteśmy stworzeni po to aby być z Bogiem który jest dobry. Jezus otworzył nam bramę do Raju, nie zamykajmy jej przez nasze grzechy, nie ulegajmy pokusie Złego.

      Kazanie 07.06.2015