Ojciec Niebieski raduje się z każdego człowieka. Pomóżmy innym do Boga się zbliżać, pomóżmy odkryć innym, którzy nie znają jeszcze Boga Ojca jaki Ojciec jest naprawdę. W tym Roku Miłosierdzia Ojciec szczególnie chce ukazać Swoje Miłosierne Oblicze, ale chce je okazać przez nas…przez ciebie.
      Kazanie 06.03.2016
 
      Adoracja ze szkaplerzem 06.03.2016