Przeznaczenie. Bóg przeznaczył nas abyśmy istnieli ku Jego chwale z miłości… i chciał abyśmy wszyscy byli Jego synami na wzór Jego Umiłowanego Syna Jezusa. On nas traktuje na równi ze swoim Synem. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby w tym świecie objawiać Boga Ojca jak Jezus. I to jest również nasze przeznaczenie na ziemi – nas obowiązek i przywilej. Objawiać Ojca jak Jezus.
 
      Kazanie 03.01.2016