Maryja przychodzi z Jezusem, Maryja nie przychodzi sama.
Maryja jest tą, która przynosi Boga – przynosi więc szczęście, błogosławieństwo.
Chciejmy wiec tak jak Maryja być napełnionymi Duchem Świętym i przyjąć Jezusa.

 
      Kazanie 20.12.2015