Maryja i Józef to byli małżonkowie wiary i miłości – oni się wzajemnie uzupełniali, dopełniali. Ta ich miłość była tak wielka że też była związana z czystością. Bo ktoś kto kocha naprawdę drugiego człowieka jest gotowy na poświęcenie związane również z zachowaniem czystego serca i ciała dla osoby umiłowanej.
 
      Kazanie 19.03.2015- Św. Józef