Aby Jezus nas wskrzesił do życia wiecznego musimy przyjmować Go w Komunii św. – aby trwać w Jezusie a On w nas. Mądrość nie zawsze jest związana z wiedzą – bo można nawet mieć wielkie wykształcenie, można być profesorem, mieć wielką wiedzę, znać wiele języków ale nie znać Boga i Bożej mądrości. Można mieć wielką wiedze ale nie mieć miłości i pokory.
 
      Kazanie 16.08.2015