Niedziela 01.05.2016- kazanie
 Jezus wie, że ludzkie serca pragną Go i poszukują, tęsknią za Bogiem. Jezus wie, że nasze serca właśnie takie są. … pragniemy Boga, szukamy Go, tęsknimy. Odnajdujemy i znowu Go szukamy. Nasycamy się Jezusem i ciągle Go pragniemy. Wiemy, że Bóg nas kocha, ale ciągle chcemy doświadczać tej Miłości. My sami zapewniamy Boga że Bo miłujemy ale jaka słaba jest nasza miłość ….. jaka krucha. Bóg jednak nie gardzi tą naszą miłością, nie odrzuca jej… Chce aby nasze serca miłowały Go.