Miłujmy Mękę Pana

Dziękujmy Mu za to że przez Jego Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie jesteśmy odkupieni.

Dzienniczek św. s. Faustyny

 

      Droga Krzyżowa 20.02.2015